Declarație de avere 2023 –Director adjunct

Declarație de interese 2023 –Director adjunct

Declarație de avere 2023 –Șef Serviciu 

Declarație de avere 2023 –Director

Declarație de interese 2023 –Director

Declarație de interese 2023 –Șef Serviciu 

Declarație de interese 2023 –Șef Serviciu

Declarație de avere 2023 –Șef Serviciu 

Declarație de interese 2022 –Șef serviciu contabilitate

Declarație de avere 2022 –Șef serviciu contabilitate

Declarație de interese 2022 –Șef serviciu 

Declarație de avere 2022 –Șef serviciu 

Declarație de interese 2022 –Director adjunct

Declarație de avere 2022 –Director adjunct 

Declarație de interese 2022 –Director

Declarație de avere 2022 –Director 

Declarație de avere august 2020 –șef serviciu contab.contracte - încetare activitate - pensionare

Declarație de interese august 2020 –șef serviciu contab.contracte - încetare activitate - pensionare

Declarație de avere 2020 –șef serviciu contab.contracte

Declarație de interese  2020 –șef serviciu contab.contracte

Declarație de avere 2020–Șef serviciu Contabilitate

Declarație de interese 2020–Șef serviciu Contabilitate

Declarație de avere 2020 –Șef serviciu

Declarație de interese 2020 –Șef serviciu

Declarație de avere 2020 –Director adjunct- încetare funcție

Declarație de interese 2020 –director adjunct - încetare funcție

Declarație de avere 2020 –Director adjunct

Declarație de interese 2020 –director adjunct

Declarație de avere 2020–director

Declarație de interese 2020 –director

Declarație de avere 2019–director

Declarație de interese 2019 –director

Declarație de avere 2019 –Director adjunct

Declarație de interese 2019–Director adjunct

Declarație de avere 2019–Șef serviciu

Declarație de interese 2019 –Șef serviciu

Declaratie de avere 2018 - Director

Declaratie de interese 2018 - Director

Declarație de avere 2018 –șef serviciu contab.-contracte

Declarație de interese 2018 –șef serviciu contab.-contracte

Declarație de avere 2018–Șef serviciu

Declarație de interese 2018 –Șef serviciu

Declarație de avere 2018 –Director adjunct

Declarație de interese 2018–Director adjunct

Declaratie de avere 2017 M.V si Declaratie de interese 2017 M.V.

Declarație de avere 2016 M. V. si Declarație de interese 2016 M. V.

Declarație de avere 2019 –Șef serviciu

Declarație de interese 2019 –Șef serviciu

Declarație de avere 2017 –director

Declarație de interese 2017 –director

Declarație de avere 2017 –director adjunct

Declarație de interese 2017 –director adjunct

Declarație de avere 2017 –sef serviciu contabilitate-contracte

Declarație de interese 2017 –sef serviciu contabilitate-contracte

Declarație de avere 2017 –sef serviciu

Declarație de interese 2017 –sef serviciu